YenidenBiz, çalışmalarını gönüllü olarak çalışan destekçileri ile sürdürmektedir.

YENİDENBİZ ÇALIŞMA KOMİTELERİ

  1. ADAY EDİNME : Yenidenbiz Aday Havuzunun genişletilmesi için yeni aday edinme faaliyetlerinden ve yeni adayların kazandırılması için CV Call gibi faaliyetlerden, adaylarla iş görüşmelerinden sorumludur. İşe geri dönenler ile yıllık toplantılar yapılarak, işe geri dönenlerle ilişkilerin kuvvetlendirilmesini de destek olur.
  2. ADAY İŞ EDİNDİRME : Aday havuzunda yer alan adaylara iş edindirme ve profesyonel olarak işe dönüşü sağlamak temel hedefidir, ayrıca girişimcilik, danışmanlık vb. alternatif çözümlerle işe dönüşleri arttırmayı hedefler.
  3. AKADEMİ YenidenBiz adaylarına sunulan eğitimlerin sınıflandırılması, yeni modüller eklenmesi, dönem takviminde planlanması, koçluk ve ileriye dönük kurumlara hizmet edecek potansiyelin oluşturulmasını hedefler.
  4. GÜNDEM YARATMA

 İLETİŞİM: Derneğin amaçlarını, yaptıklarını ve ileride yapmak istediklerini hedef kitlelerine en iyi şekilde anlatmayı hedeflemektedir. YenidenBiz’i kamuoyuna anlatabilmek, hedefleri konusunda kamusal bir duyarlılık yaratmak, çalışmalarına kaynak yaratmak, medya ile olan ilişkilerini yönetmek, diğer STK’larla ortak çalışmalar yapmak, yeni gönüllüler yaratmak ve en önemlisi de yeni adaylar yaratmak ve var olan adaylarını da motive etmek adına iletişim çalışmalarını yapmaktadır.

İŞBİRLİĞİ: Diğer Sivil toplum örgütleri ve kadın konusunda çalışan platformlar ile işbirliği fırsatlarını  ve projeleri  değerlendirir.  Bu konuda çalışmalar yapar.

5.SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI

KAYNAK GELİŞTİRME: Derneğin faaliyetlerinin yapısal ve sürdürülebilir hale gelmesini hedefler ve Finansal sürdürülebilirlik için Kaynak geliştirme projelerini yürütür.

YÖNETİŞİM VE HUKUK : Yönetişim ve Hukuk başlığı altında, dernek faaliyetlerinin hesap verebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik, gönüllülük ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi ve paydaşlarla olan ilişkilerin etkin bir şekilde yönetilmesi, iç denetimin gerçekleşmesini  hedefler ve bunun  için çalışmaları düzenler.

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ / YENİDENBİZ ELÇİLERİ: Derneğin tüm çalışmalarına emek ve zaman olarak önemli destek sağlayan gönüllülerin yönetiminin, tanımlı süreç içinde, sürdürülebilir ve daimi elçi olarak devam ettirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

6.YENİDENBİZ FLEX

2021 yılında çalışmalarına başlanan YenidenBiz Flex Projesi ile deneyimli, kurumsal hayatın içinden gelen, konusunda uzman ve esnek çalışmaya hazır kadın danışmanları; eğitimleri, bilgileri, tecrübeleri ve konularındaki uzmanlıkları açısından değerlendirildikten sonra platforma danışman olarak dahil edilmesi konusunda faaliyet gösterir.

 

7.TEKNOLOJİ YenidenBiz çalışma grubu ve komitelerinin ihtiyacı olan alanlar için yenileme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedefler.