Bizler, Türkiye’de kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen sosyal girişimcileriz. Kadınların ekonomik büyümeye katkısını önemsiyoruz. İş hayatına ara vermenin bir hak olduğu kadar yeniden işe başlamanın da her kadının hakkı olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler nitelikli iş kadınlarını yeniden işgücüne kazandırmak üzere yola çıktık. Bu yolculuğumuza sizleri de davet ediyoruz…

VİZYON

Kurumsal iş tecrübesi olan kadın istihdamını artırarak iş hayatında çeşitlilik, esneklik ve verimlilik sağlamak, Türkiye’nin rekabet gücüne ve ekonomik gelişimine ivme kazandırmak.

MİSYON

  • İş hayatına ara vermiş kadınların gelişimine katkıda bulunmak ve güçlendirmek.
  • Kadınları işgücüne kazandırmak üzere değişen dünya düzeniyle uyumlu yeni çalışma modellerinde iş fırsatları yaratmak,
  • Bu esnek çalışma modellerinin uygulanması konusunda kurumları bilinçlendirmek.
  • Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yanı sıra KOBİ’ler, girişimciler, kâr amacı gütmeyen kurumlarda kadın istihdamını artırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk platformu yaratmak.