YenidenBiz Derneği : Genel Kurula Çağrı

YENİDENBİZ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI Derneğimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2023 Salı Günü Saat 16.00’da Büyükdere Caddesi, River Plaza No:28, Bahar Sokak, 34349 Şişli/İstanbul (IWSA) adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı aynı gündemle 22 Mart Çarşamba günü Saat 16.00’da Büyükdere Caddesi, River Plaza No:28, Bahar Sokak, 34349 Şişli/İstanbul (IWSA) adresinde…